Vianočný koncert POĽOVNÍCKE VIANOCE je podujatie na ktorom je prezentovaná poľovnícka hudba a hudba hraná na poľovníckych hudobných nástrojoch – poľovnícky a lesný roh, lesnica.

Účinkujúci sú profesionálni hudobníci aj amatérski trubači pôsobiaci v rámci Klubu trubačov SR.

Koncert je určený pre širokú poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť.

Hudba odohraná na koncerte je zostavená zo skladieb komponovaných/upravených pre lesné rohy. Tematicky je prevažne zameraná na čas adventu, Vianoc a na poľovnícke tradície prezentované prostredníctvom poľovníckej hudby.

Slovenská poľovnícka hudba je v rámci Európy jedinečná, lebo ako jeden z mála národov máme vlastnú poľovnícku hudbu – signály, ktoré skomponoval v r. 1970 uznávaný  slovenský hudobný skladateľ Tibor Andrašovan, a text k signálom napísal MVDr. Pavel Poruban.

Aj v súčasnosti naši trubači komponujú poľovnícku hudbu, či už signály, znelky, hymny pre rôzne príležitosti, prípadne upravujú rôzne skladby a ľudové piesne tak, aby ich bolo možné zahrať na poľovnícke nástroje. Aj títo trubači účinkujú na tomto podujatí. Prostredníctvom tohto koncertu im chcem vyjadriť uznanie a povzbudiť ich v tejto činnosti.

Cieľom koncertu je spropagovať a napomáhať rozvoju trubačstva ako súčasti kultúrneho života, aby sme touto hudbou oslovili všetkých a ukázali, že trubači patria aj na kultúrno-spoločenské podujatia a ich prítomnosť dokáže spríjemniť rôzne spoločenské udalosti.

Koncert je organizovaný v súčinnosti s poľovníckou samosprávou v Žiline a v spolupráci s Klubom trubačov SR.

Všetci ste srdečne pozvaní na tento koncert a príďte si s trubačmi spríjemniť čas adventu a Vianoc.

© 2017