Vianočný koncert POĽOVNÍCKE VIANOCE je podujatie na ktorom je prezentovaná poľovnícka hudba a hudba hraná na poľovníckych hudobných nástrojoch – poľovnícky a lesný roh, lesnica.

Účinkujúci sú profesionálni hudobníci aj amatérski trubači pôsobiaci v rámci Klubu trubačov SR.

Koncert je určený pre širokú poľovnícku aj nepoľovnícku verejnosť.

Hudba odohraná na koncerte je zostavená zo skladieb komponovaných/upravených pre lesné rohy. Tematicky je prevažne zameraná na čas adventu, Vianoc a na poľovnícke tradície prezentované prostredníctvom poľovníckej hudby.

Slovenská poľovnícka hudba je v rámci Európy jedinečná, lebo ako jeden z mála národov máme vlastnú poľovnícku hudbu – signály, ktoré skomponoval v r. 1970 uznávaný  slovenský hudobný skladateľ Tibor Andrašovan, a text k signálom napísal MVDr. Pavel Poruban.

Aj v súčasnosti naši trubači komponujú poľovnícku hudbu, či už signály, znelky, hymny pre rôzne príležitosti, prípadne upravujú rôzne skladby a ľudové piesne tak, aby ich bolo možné zahrať na poľovnícke nástroje. Aj títo trubači účinkujú na tomto podujatí. Prostredníctvom tohto koncertu im chcem vyjadriť uznanie a povzbudiť ich v tejto činnosti.

Cieľom koncertu je spropagovať a napomáhať rozvoju trubačstva ako súčasti kultúrneho života, aby sme touto hudbou oslovili všetkých a ukázali, že trubači patria aj na kultúrno-spoločenské podujatia a ich prítomnosť dokáže spríjemniť rôzne spoločenské udalosti.

Situovanie koncertu do historických priestorov Sobášneho paláca v Bytči má tiež svoj význam. Celá stavba aj sála je jedinečným historickým aj architektonickým skvostom nie len v rámci Slovenska. Sobášny palác dal postaviť palatín Juraj Thurzo pre svoje dcéry, aby sa mali kde vydávať. Len pre zaujímavosť ako hosťom na jednej svadbe bola aj grófka Alžbeta Báthoryová, „Čachtická pani“, a na zámku v Bytči, ktorého súčasťou je Sobášny palác, sa spoznal Juraj Jánošík s Tomášom Uhorčíkom.

Koncert je organizovaný v súčinnosti s poľovníckou samosprávou v Žiline a v spolupráci s Klubom trubačov SR.

Všetci ste srdečne pozvaní na tento koncert a príďte si s trubačmi spríjemniť čas adventu a Vianoc.

© 2017